Privacy statement website Hirschmann Multimedia

Zodra u deze website bezoekt, stelt u Hirschmann in staat om persoonlijke gegevens
over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte
persoonsgegevens) als indirect. Hirschmann acht het van groot belang dat
de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden behandeld en beveiligd.

Hirschmann zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hirschmann Multimedia B.V., gevestigd aan de Pampuslaan 170 te Weesp.


Doeleinden van gegevensverwerking

Hirschmann gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Hirschmann met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen om u de Hirschmann magazine toe te zenden. Hirschmann slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of een brochure.
Daarnaast verwerkt Hirschmann uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online
nieuwsbrief en digitale persberichten.


Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Hirschmann onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen op het geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Hirschmann
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.


Cookies

Het kan zijn dat Hirschmann via haar website een‘cookie’ stuurt, een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.


Clickgedrag

Hirschmann verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of
gebruik, wordt binnen Hirschmann steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.


Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met deze website zijn verbonden. Hirschmann aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom altijd u op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.


Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en
u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.
Indien u geen marketinginformatie van Hirschmann wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via Marketing@hirschmann.nl of telefonisch: 0294 462555.


Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u online contact opnemen via Marketing@hirschmann.nl of telefonisch: 0294 462555.


Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Hirschmann te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.